Ein gwefan newydd
- YGGBM.ORG - Our new website


Pennaeth / Headteacher - Dr Llinos Jones
YSGOL GYFUN GYMRAEG BRO MYRDDIN / BRO MYRDDIN WELSH COMPREHENSIVE SCHOOL
Croes-y-Ceiliog, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru. SA32 8DN
Croes-y-Ceiliog, Carmarthen, Carmarthenshire, West Wales, United Kingdom. SA32 8DN

Rhif ffn / Telephone - 01267 234829       E-bost / E-mail -
swyddfa@bromyrddin.sirgar.sch.uk